Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst.

Voorzie zelf zo veel mogelijk opvang zodat de leerlingen én kleuters niet naar de school hoeven.

We blijven wel de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders.

De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.

Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.  

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe de gemiste leerstof kan bijgewerkt worden.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen).

Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.