Op zaterdag 4 december organiseren wij voor de elfde maal een kerstbomenverkoop

Je kan kiezen tussen 3 formaten. klein €20 (zilverspar), middel €25 en groot €35 (nordmann)
Alle kerstbomen zijn met wortel
Ook zijn er terug kerstrozen te bestellen voor €5/stuk
De opbrengsten van deze verkoop gaan integraal naar het financieren van onze
meerdaagse uitstappen (zee- en sportklassen).
Als ouders/familieleden hebben jullie reeds op voorhand de kans een boom en/of een kerstroos te
bestellen. Omwille van Corona zullen dit jaar de bomen op 4 december kunnen worden afgehaald op afspraak.
Iedereen zal een specifiek uur toegewezen krijgen. Gelieve je bestelling alleen te komen afhalen.
Mogen wij u vragen dit jaar online te bestellen via onderstaande link.
Indien dit niet lukt kan je onderstaand bestelbriefje ten laatste op maandag 22 november op
school afgeven aan de klastitularis.
Betaling gebeurt dit jaar op voorhand op rekening nummer BE61 7340 1614 1617,
met vermelding van de naam van het kind.
Of cash, gepast in een omslag af te geven aan de klastitularis.

BESTEL HIER : https://forms.gle/YUzGMbEUkNMQ4NEb9