GBS De Plataan

SchoolrAAD

Schoolraad

De schoolraad is een officieel en verplicht orgaan en heeft zowel advies- als overlegbevoegdheid met het schoolbestuur (gemeentebestuur). Alle belangrijke punten met betrekking tot de school en haar werking kunnen op een schoolraad ter sprake gebracht worden (behalve personeelskwesties). Het schoolbestuur is gehouden gemotiveerd te reageren wanneer zij wenst af te wijken van het advies van de schoolraad.

In de schoolraad zetelen 3 vertegenwoordigers van de ouders, 3 leden van het personeel en een afvaardiging van 3 personen uit de lokale gemeenschap. De schoolraad komt zo’n 5 keer per schooljaar samen. Om de 4 jaar wordt een nieuwe schoolraad verkozen. De directeur en de schepen van onderwijs wonen de vergadering bij met raadgevende stem.

U kan de mensen van de schoolraad steeds aanspreken om een punt te laten bespreken.

Leden

Geleding van de ouders

  • Jef Sergoyne
  • Patrick Ertveld
  • Joachim Schulze

Geleding van het personeel

  • Frans Lambrechts (voorzitter)
  • Els Asselman
  • Fien Vanderhaegen

Geleding van de lokale gemeenschap

  • Eva Emmerechts
  • Verhaevert Ben

Secretaris

  • Erna De Proft