GBS De Plataan

OuderrAAD

De Ouderraad

Wie zijn we ?

Het oudercomité is de kern van de vereniging van ouders van alle kleuters en leerlingen van onze gemeentelijke basisschool. Ze willen het schoolgebeuren van dichtbij volgen en via een aantal activiteiten een brug vormen tussen ouders en school.

De leerkrachten van beide afdelingen worden telkens vertegenwoordigd door één van hun collega’s en ook het schoolhoofd Luc Willocx woont de vergaderingen bij.

Wat doen we ?

Het oudercomité wil zich actief inzetten door :

  • het houden van vergaderingen (4 à 5 per jaar) waar allerlei praktische zaken besproken worden aangaande het reilen en zeilen van de school en waar eveneens naar een antwoord kan gezocht worden op door ouders gestelde vragen.
  • het helpen opzetten en organiseren van activiteiten (onze aanwezigheid op ouderavonden en recepties) en feestelijkheden (jaarlijkse filmnamiddag en eetfestijn bijvoorbeeld) die de sfeer in de school ten goede komen enerzijds en waarvan anderzijds de verworven financiële middelen aangewend worden om projecten, in het belang van onze kinderen, te kunnen bekostigen.

Voorbeelden hiervan zijn :

  • een jaarlijkse bijdrage per kind aan de “klaskas” voor dagelijkse uitgaven zoals specifiek materiaal, bekostigen van een uitstap, een kookactiviteit, …;
  • verfraaiing van meubilair en infrastructuur (bvb : in 2005 aangekochte speeltuigen voor de leerlingen);
  • deelname in transportkosten voor een uitstap, sportdag,… ;
  • aankoop van speelgoed en didactisch materiaal ;
  • financiële bijdrage voor de openluchtklassen ( de sportklas in 6L en voor de mini-zeeklas in 3K en 1L en de circusklas in 3L en 4L);
  • financiële bijdrage aan velerlei activiteiten zoals de schaatsbeurten, SVS- en andere sportactiviteiten, de projectweek, de crea-voormiddag, …

Hebt u een suggestie, een vraag of opmerking ?
Of wenst u lid te worden ?
Neem gerust contact op met één van de leden of met het schoolhoofd.
Zij staan graag ter uwer beschikking.

Voorzitter: Elsie Luppens
Ondervoorzitter:   Wim Heyvaert
Penningmeester: Wim Heyvaert
Secretaris:  Elke De Ridder