GBS De Plataan

Veelgestelde vragen

Corona / COVID-19

Mijn kind voelt zich niet zo goed… Mag mijn kind naar school?

Met de herfst in aantocht komen ook de jaarlijkse hoest en loopneuzen naar boven.

Maar mag mijn kind naar school nu hij een loopneus heeft (zie ook deze pdf: Mijn kind is ziek, wat nu?)

Heeft uw kind enkel een verkoudheid: snot in/uit de neus (kleur maakt niet uit) eventueel met een niezen of een kuchje

→ Dan mag uw kind naar school (indien hij/zij GEEN contact heeft/gehad met iemand met corona)

* Heeft uw kind andere klachten zoals :

 • koorts (38°C en hoger)
 • Hoesten of problemen met ademhalen (gekende klachten bv. bij astma, allergie,…tellen niet mee)
 • Heeft uw kind een verkoudheid: snot in/uit de neus (kleur maakt niet uit) eventueel met een niezen of een kuchje EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust.
 • Verlies van smaak en geur

→ Dan neemt u contact op met uw huisarts

Schooluren

Wat zijn de schooluren?

Maandag : van 8u25 tot 12u en van 13u25 tot 15u25.
Dinsdag : van 8u25 tot 12u en van 13u25 tot 15u25.
Woensdag : van 8u25 tot 12u
Donderdag : van 8u25 tot 12u en van 13u25 tot 15u25.
Vrijdag : van 8u25 tot 12u en van 13u25 tot 15u25.

Is er opvang?

Iedere dag is er opvang vanaf 7 uur.  ’s Avonds is er opvang tot 18 uur (ook op woensdag).

Op schoolvrije dagen (lokale vrije dagen en pedagogische studiedagen) is er ook opvang.

Op feestdagen is er geen opvang

WAT KOST DE OPVANG?

Voor- en naschoolse opvang
Per schijf van 30 minuten : € 0,50

 Middagtoezicht
Hele schooljaar  : €40
Enkel 1ste trimester : €20
Enkel 2de trimester : €20
Enkel 3de trimester : €20
Tienbeurtenkaart : €5

 

Schoolvakanties en vrije dagen

Reguliere schoolvakanties en vrije dagen :
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties

Extra vrije dagen op school :
Maandag 18 oktober 2021 : pedagogische studiedag
Woensdag 9 februari 2022 : pedagogische studiedag
Woensdag 25 mei 2022: facultatieve verlofdag
Dinsdag 7 juni 2022: facultatieve verlofdag
Woensdag 8 juni 2022 : facultatieve verlofdag

Mijn kind is ziek. Wat nu?

Voor leerplichtige kinderen

Een briefje van de ouders volstaat bij een afwezigheid van 1 tot en met 3 dagen.

Een medisch attest is nodig :

 • vanaf de 4e opeenvolgende kalenderdag dat het kind ziek is.
 • als het kind in hetzelfde schooljaar al 4 keer afwezig was met een briefje van de ouders.

Verwittig de school bij afwezigheid aub!

Voor niet leerplichtige kinderen (t.e.m. 2de kleuterklas)

Een zelfgeschreven of doktersbriefje is niet nodig.

Verwittig wel de school bij afwezigheid aub!

Wanneer is mijn kind leerplichtig?

Een kind is leerplichtig vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het 5 jaar wordt. Opgelet: Om te mogen starten in het eerste leerjaar van de lagere school moet een 5-jarige kleuter(3de kleuterklas) minstens 290 halve dagen naar school zijn geweest.(behalve gewettigde afwezigheden zoals ziekte)Een schooljaar omvat 220 à 230 halve dagen.
Een kind dat vervroegd instapt in de lagere school is leerplichtig en moet dus elke dag naar school.

Mijn kind moet medicatie nemen. Wat doe ik?

Je bezorgt de school een schriftelijke toelating. Je kan daarvoor ook bijgevoegd document downloaden, invullen en aan de school bezorgen. Zonder schriftelijke vraag van de ouder(s) mogen wij op school geen medicijnen toedienen.

Inschrijvingen

Aanmelden van kinderen geboren in 2019 en andere kleuters voor het schooljaar 2021-2022

Wie moet aanmelden?

 • Kinderen geboren in 2019

Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2019 die pas effectief starten met school op 1 september 2022 (schooljaar 2022-2023)

 • Broers en zussen en kinderen van personeel

Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.

 • Kleuters die van school willen veranderen

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.

Wanneer moet ik aanmelden en inschrijven ?

 

 • Van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021 kunnen kleuters, broers en zussen en kinderen van personeel zich online aanmelden via merchtem.aanmelden.in
 • In de maand april ontvang je een ticket met daarop de school die aan je kindje is toegewezen of een bericht van de rangschikking op de wachtlijst
 • Leerlingen met een aanmeldingsticket kunnen in de periode van 3 mei 2021 tot en met 26 mei 2021 hun kindje gaan inschrijven in de toegewezen school
 • De inschrijving van de vrije plaatsen start vanaf 31 mei 2021

Hoe moet ik aanmelden ?

 • Vanaf 1 maart 2021 kan je je kindje online aanmelden via merchtem.aanmelden.in, je hoeft je bij het aanmelden niet te haasten. Of je de eerste dag aanmeldt van de aanmeldingsperiode of de laatste dag, maakt geen verschil. Het is wel aangewezen om minstens 3 scholen te kiezen. Je bepaalt zelf welke school je 1ste, 2de, 3de, … keuze is.
 • Je kindje krijgt een plaats toegewezen in een school, in functie van je voorkeur en je woonplaats
 • Nadat je een aanmeldinsticktet hebt ontvangen kan je vanaf 3 mei 2021 gaan inschrijven in de school waarbij je plaats is toegewezen.
 • Om aan te melden en voor meer informatie zie
  http://merchtem.aanmelden.in

 

Eten op school

Kan mijn kind warm eten op school?

Kinderen vanaf de 2de kleuterklas kunnen warm blijven eten op school (soep en hoofdgerecht en water bij de maaltijd)
Een maaltijd bestellen of afzeggen kan de dag zelf nog tot 8.30 uur.

Kan mijn kind een drankje kopen op school?

Op de school is alleen maar water verkrijgbaar (gratis).

Wie zelf een drankje meebrengt(liefst water), doet dat in een herbruikbare fles, beker, kruik…

Een maaltijd bestellen of afzeggen kan de dag zelf nog tot 9 uur.

Mag snoep op school?

Snoep is niet toegestaan op school.

Een koek meebrengen kan wel.

Verpakkingen dienen weer mee naar huis genomen te worden.

Is er een fruitdag?

Op woensdag is er fruit voor alle kinderen die meedoen aan de fruitdag.

De leerlingen van de lagere school kunnen tijdens de namiddagspeeltijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag fruit bekomen met fruitbonnetjes (fruitbonnetjes zijn te bekomen via de bestelbrief)

Voor vele andere vragen zie ook de infobrochure en het schoolreglement.