GBS De Plataan

Veelgestelde vragen

Schooluren

Wat zijn de schooluren?

Maandag : van 8u25 tot 12u en van 13u25 tot 15u25.
Dinsdag : van 8u25 tot 12u en van 13u25 tot 15u25.
Woensdag : van 8u25 tot 12u
Donderdag : van 8u25 tot 12u en van 13u25 tot 15u25.
Vrijdag : van 8u25 tot 12u en van 13u25 tot 15u25.

Is er opvang?

Iedere dag is er opvang vanaf 7 uur.  ’s Avonds is er opvang tot 18 uur (ook op woensdag).

Op schoolvrije dagen (lokale vrije dagen en pedagogische studiedagen) is er ook opvang.

Op feestdagen is er geen opvang

WAT KOST DE OPVANG?

Voor- en naschoolse opvang
Per schijf van 30 minuten : € 0,50

 Middagtoezicht
Hele schooljaar  : €40
Enkel 1ste trimester : €20
Enkel 2de trimester : €20
Enkel 3de trimester : €20
Tienbeurtenkaart : €5

 

Schoolvakanties en vrije dagen

Reguliere schoolvakanties en vrije dagen :
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties

Extra vrije dagen op school :
Woensdag 4 oktober 2023 : pedagogische studiedag
Woensdag 13 december 2023 : pedagogische studiedag
Vrijdag 8 maart 2023 : pedagogische verlofdag
Woensdag 8 mei 2023 : facultatieve verlofdag
Dinsdag 21 mei 2023 : facultatieve verlofdag
Woensdag 29 mei 2023 : facultatieve verlofdag

Mijn kind is ziek. Wat nu?

Voor leerplichtige kinderen

Een briefje van de ouders volstaat bij een afwezigheid van 1 tot en met 3 dagen.

Een medisch attest is nodig :

  • vanaf de 4e opeenvolgende kalenderdag dat het kind ziek is.
  • als het kind in hetzelfde schooljaar al 4 keer afwezig was met een briefje van de ouders.

Verwittig de school bij afwezigheid aub!

Voor niet leerplichtige kinderen (t.e.m. 2de kleuterklas)

Een zelfgeschreven of doktersbriefje is niet nodig.

Verwittig wel de school bij afwezigheid aub!

Wanneer is mijn kind leerplichtig?

Een kind is leerplichtig vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het 5 jaar wordt. Opgelet: Om te mogen starten in het eerste leerjaar van de lagere school moet een 5-jarige kleuter(3de kleuterklas) minstens 290 halve dagen naar school zijn geweest.(behalve gewettigde afwezigheden zoals ziekte)Een schooljaar omvat 320 à 330 halve dagen.
Een kind dat vervroegd instapt in de lagere school is leerplichtig en moet dus elke dag naar school.

Mijn kind moet medicatie nemen. Wat doe ik?

Je bezorgt de school een schriftelijke toelating. Je kan daarvoor ook bijgevoegd document downloaden, invullen en aan de school bezorgen. Zonder schriftelijke vraag van de ouder(s) mogen wij op school geen medicijnen toedienen.

Inschrijvingen

Aanmelden van kinderen geboren in 2022 en andere kleuters voor het schooljaar 2024-2025

Wie moet aanmelden?

  • Kinderen geboren in 2022

Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2022 die pas effectief starten met school op 1 september 2025 (schooljaar 2025-2026)

  • Broers en zussen en kinderen van personeel

Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.

  • Kleuters die van school willen veranderen

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.

Wanneer moet ik aanmelden en inschrijven ?

Van 27 februari 2024 tot en met 19 maart 2024 kunnen kleuters, broers en zussen en kinderen van personeel zich online aanmelden via merchtem.aanmelden.in

  • In de maand april ontvang je een ticket met daarop de school die aan je kindje is toegewezen of een bericht van de rangschikking op de wachtlijst

Vanaf maandag 22 april tot en met 13 mei 2024 kunnen alle kinderen ingeschreven worden die digitaal aangemeld zijn en een ticket voor inschrijving ontvangen hebben.

✍️➡️U kan hier een afspraak boeken 

Inschrijvingen kunnen tijdens de schooluren : van 08u30 tot 16u00

(niet op vrijdag 3 mei, woensdag 8 mei, donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei)

Of ’s avonds tussen 18u00 en 20u00

Op dinsdag 23 april 2024

Op donderdag 25 april 2024

Op dinsdag 7 mei 2024.

Kinderen die niet aangemeld zijn kunnen ingeschreven worden vanaf 23 mei 2023.

Maak een afspraak met de directeur via directie@gbsdeplataan.be of bel 052/37.01.38

Mijn kind heeft een ticket voor De Plataan. Wat nu ?

Eten op school

Kan mijn kind warm eten op school?

Kinderen vanaf de 2de kleuterklas kunnen warm blijven eten op school (soep en hoofdgerecht en water bij de maaltijd)
Een maaltijd bestellen of afzeggen kan de dag zelf nog tot 8.30 uur.

Kan mijn kind een drankje kopen op school?

Op de school is alleen maar water verkrijgbaar (gratis).

Wie zelf een drankje meebrengt(liefst water), doet dat in een herbruikbare fles, beker, kruik…

Mag snoep op school?

Snoep is niet toegestaan op school.

Een koek meebrengen kan wel.

Verpakkingen dienen weer mee naar huis genomen te worden.

Is er een fruitdag?

Op woensdag is er fruit voor alle kinderen die meedoen aan de fruitdag.

De leerlingen van de lagere school kunnen tijdens de namiddagspeeltijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag fruit bekomen met fruitbonnetjes (fruitbonnetjes zijn te bekomen via bestel.gbsdeplataan.be )

BESTELLINGEN

WAAR KAN IK TURNKLEDIJ bestellen?

 Jullie kunnen turnkledij bestellen via bestel.gbsdeplataan.be 

WAAR KAN IK TURNKLEDIJ bestellen?

 Jullie kunnen turnkledij bestellen via bestel.gbsdeplataan.be 

Voor vele andere vragen zie ook de infobrochure en het schoolreglement.