GBS De Plataan

Onze visie

Onze visie

De Plataan is een open school wat wil zeggen dat er wisselwerking is tussen alle culturen en thuissituaties.  In een open school hebben alle actoren inspraak en werken samen.(leerlingen,leerkrachten,ouders, schoolbestuur, externen…)

Dat kleuters en leerlingen zich goed voelen en graag naar school komen is voor ons belangrijk.  Pas als daaraan voldaan is kunnen ze optimaal functioneren op school.

  • We werken aan sociale vaardigheden zodat onze kleuters en leerlingen met elkaar en anderen leren omgaan. 
  • We proberen hen een goede studiemethode bij te brengen en hen de juiste studiekeuze te laten maken.
  • In de Plataan zorgen we voor elkaar.
  • Onze kleuter- en lagere afdeling werken waar het kan samen.
  • We werken zoveel mogelijk op het niveau van onze kleuters en leerlingen.  
  • We streven er naar Ieder kind de zorg te geven die hij/zij nodig heeft. 
  • Om de eigen talenten te ontwikkelen en de expressie en creativiteit te bevorderen creëren we zoveel mogelijk kansen.
  • We streven er naar de kleuters en leerlingen gezonde levensgewoonten (voeding, beweging…) bij te brengen en respect op te brengen voor mens en natuur.
  • We trachten onze leerlingen te laten uitgroeien tot jongvolwassenen die zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheid opnemen.