De gemeente Merchtem diende een project in om de speelplaats van de Plataan te vergroenen en de schoolomgeving veiliger en ook groener te maken.

Met dit project stelt de gemeente Merchtem een knip voor van de weg aan de basisschool de Plataan, om de verkeersveiligheid aan de school te verbeteren. De bestaande parkeerplaatsen voor de school worden verwijderd en vervangen door inheems groen, aansluitend bij het bestaande park. Ook de drie speelplaatsen worden onthard en vergroend, met het oog op meer waterinfiltratie, natuurlijke verkoeling en een aangenamere speelplaats.