De meisjes en de jongens van de derde kleuterklas zetten in september de grote stap naar het eerste leerjaar.  

Op het ‘plechtige afzwaaimoment’ ontvingen ze het kleuterdiploma van 

juffen Chris, Kato en Carla. En of dat een leuk moment was…